Tekst: Zosia Zeleska-Bobrowski
Zdjęcie: Stanisław Promowicz

Nowy zarząd w Polsko-Amerykańskim
Klubie Fotografika

W piątek 18 sierpnia odbyło się zebranie Polsko – Amerykańskiego Klubu Fotografika w siedzibie Centrum Polsko Słowiańskiego przy 176 Java Street na Greenpoincie, które zostało sponsorem Klubu i użycza nam swojego lokum na klubowe spotkania od 2022 roku. Było to zebranie wyborcze, gdyż wybieraliśmy nowego prezesa. Edward Madej po bardzo owocnej 18 letniej działalności jako prezes, 3 letniej jako wiceprezes, należący do Klubu 23 lata ustąpił ze swojego stanowiska.

Za jego Prezesowania Klub działał bardzo prężnie. Podsumowując działalność Edwarda: odbyło się 9 salonów fotograficznych w konsulacie Generalnym w Nowym Jorku, w tym tygodniowe obchody 10-lecia z prelekcjami zaproszonych fotografów w 2008 roku, 19 wystaw fotograficznych w USA i w Polsce oraz współudział klubu w wystawach zbiorowych, ponad 150 prezentacji fotograficznych z udziałem wielu znanych polskich i amerykańskich fotografów, 25 plenerów fotograficznych, 12 pikników rodzinnych zwykle łączonych z plenerami, 2 bale Klubu Fotografika, konkursy fotograficzne, setki publikacji prasowych promujących polską fotografię i fotografów. Była to wspaniała współpraca, prezesa Edwarda, który był przez wszystkich bardzo lubiany i szanowany oraz członków klubu, , koleżeńskiej, bezkonfliktowej grupy miłośników fotografii. Edward miał też oparcie w rodzinie, żona Barbara, córki i zięciowie, często wlączali się w prace dla klubu. Za Jego prezesowania w czasie obchodów dziesięciolecia istnienia,  klub został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Podziękowaliśmy Edwardowi serdecznie za jego oddanie i wkład w rozwój klubu.

Na zebraniu,  nowym prezesem wybrany został jednogłośnie Dariusz Kanarek, fotograf, operator/edytor, reżyser, artysta multimedialny. Dariusz Kanarek urodzony w Warszawie w 1973, zamieszkały na stałe w Stanach Zjednoczonych od 1990 roku, po ukończeniu szkoły średniej zostaje absolwentem Uniwersytetu w New Haven (University of New Haven) na kierunku Sztuk Multimedialnych oraz Reżyserii Dźwięku. Studia magisterskie kończy na prestiżowym Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU) na kierunku montażu i cyfrowej obróbki filmu i obrazu.

Swoją karierę zawodową rozpoczął  w 1996 roku w NBC/Comcast jako asystent operatora i reżysera dźwięku, obejmując pozycję edytora i operatora w 2000 roku.

W 2007 zostaje rekrutowany do firmy wydawniczej Taunton Press jako Dyrektor ds. produkcji oraz rozwoju multimedialnego, gdzie przewodzi działami fotografii i video.

W 2017 powraca do swoich korzeni i poświęca się zawodowo swoim pasjom, sztuce i fotografii.   Współpracując z organizacjami promującymi sztukę oraz bohemą artystyczną w Bridgeport, CT rozwija swój warsztat fotograficzny. Jego fotografie są publikowane w  wielu katalogach wystaw i imprez kulturalnych. W 2018 zostaje oficjalnym fotografem CityLights Gallery oraz Bridgeport Art Trail, otrzymując wyróżnienie „Artysty miesiąca” miasta Bridgeport. 

W czasie pandemii bierze udział w projekcie „Colorful Bridgeport”, ukazującym służby i pracowników pierwszej pomocy. W 2022 roku otrzymuje dotacje od Connecticut Arts Council & Foundation na zorganizowanie wystawy ukazującej korzenie oraz historie migracji lokalnych artystów. Wystawa, której jest autorem oraz kuratorem, jest kombinacją portretów i krótkich filmów dokumentalnych opowiadających historie artystów i dokumentujących ich sztukę twórczą.

Projektuje także szaty graficzne dla magazynów oraz lokalnych i międzynarodowych organizacji. W 2020 roku otrzymuje nagrodę za jeden z 10 najlepszych plakatów Peachakucha, międzynarodowej organizacji promującej twórczość i rozwój literacki.

W 2022 staje się aktywnym członkiem Polsko – Amerykańskiego klubu fotografika w Nowym Jorku. W czerwcu 2022 roku organizuje spotkanie ze światowej sławy fotografem Tomkiem Sikorą. W marcu 2023 r. bierze udział w wystawie z okazji 25-lecia klubu „Fryderyk Dammont i przyjaciele”. Pod nieobecność Edwarda Madeja, od kwietnia pełni obowiązki Prezesa Klubu. W tym czasie rozpoczyna nowe inicjatywy dla klubu rozwijając stronę internetową, tworząc wirtualną galerię członków klubu oraz strony na mediach społecznościowych. Zajmuje się także nawiązywaniem kontaktów i bliższej współpracy z organizacjami w Polsce takimi jak ZPAF (Związek Polskich Artystów Fotografików).  

Skarbnikiem został Tomek Klimek, przewodniczącą rady artystycznej,  Małgorzata Sobocka, a przewodniczącym sekcji technicznej, Zbigniew Łukasik.

Klub powstał w 1998 roku, jego wspólorganizatorami są: Jarosław Woszczyna, Jerzy Koss, Wojtek Kubik i Zosia Zeleska-Bobrowski.Kolejnymi prezesami byli: J.Woszczyna, J.Koss,Zosia Zeleska-Bobrowski, W.Kubik, W.Zdaniewski i E.Madej. Honorowym prezesem jest Ryszard Horowitz, a honorowymi członkami są: Eva Rubinstein, Romuald Dymski, Jerzy Koss,Wojtek Kubik, Krystyna Łyczywek, Voitek Moszyński,Zosia Zeleska-Bobrowski. W tym roku przypada 25-lecie  Klubu, a więc zorganizowanie jubileuszowego dwunastego już Salonu.

 

Tekst: Zosia Zeleska-Bobrowski

Zdjęcie: Stanisław Promowicz – w pierwszym rzędzie siedzą od lewej:Edward Madej i Dariusz Kanarek

Nowy Dziennik – Nowy zarząd w Polsko-Amerykańskim Klubie Fotografika
Kurier Plus – Po wyborach w Klubie Fotografika
Biały Orzeł 24 – Dariusz Kanarek nowym prezesem Polsko-Amerykańskiego Klubu Fotografika w Nowym Jorku

Subskrybuj newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje związane z działalnością klubu

Contact Information

© 2023 Polish-American Photographic Club