Polsko-Amerykański Klub Fotografika

Składki

 1. Akceptowane są wpłaty przez PayPal oraz czek wysłany na adres klub 
 2. Czek powinien byc wystawiony na: Polish-American Photographic Club
 3. Adres wysyłkowy: Polish-American Photographic Club, 176 Java Street, Brooklyn, NYC 11222
 4. Wpłat można dokonywać również podczas co miesięcznych spotkań członków klubu.
 5. Wpłata członkowska nowych członków Klubu dokonana do 31 Maja jest w całości zaliczana na poczet danego roku. W przypadku wpłat po 1 Czerwca, połowa składki zaliczana jest na poczet następnego roku.
 6. Wpisowe pobierane bedzie od nowo wstępujących do Klubu lub od tych osob, które utracą ciągłość członkowską, nie dokonując wpłat do końca roku za który zalegają z opłatą składki.

Opłata składki członkowskiej jest nie tylko statutowym, ale i honorowym obowiązkiem każdego członka. Zarzad Klubu dziękuje wszystkim tym, który opłacają składki w wyznaczonych terminach bez przypominania i ponagleń zachowując ciągłość swojego członkostwa. W przypadkach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu wpłat lub anulowania składki za pewien okres co pozwoli zachować ciągłość członkostwa.

 • Podstawowa – $75 + $10 wpisowe
 • Emeryci 65+ – $50 + $5 wpisowe
 • Studenci – $30+ $5 wpisowe
 • Młodociani (>16)  – $) + $5 wpisowe
 • Członkowie Rodzin – $30 + $5 wpisowe
 • Indywidualni – $100 (minimum)
 • Korporacyjni – $200 (minimum)
 • Wolne od opłat
No payment method connected. Contact seller.

Subskrybuj newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje związane z działalnością klubu

Contact Information

© 2023 Polish-American Photographic Club