Tekst: Edward Madej

Wspomnienie o byłym Konsulu Generalnym w Nowym Jorku Krzysztofie Kasprzyku

Kadencja (2005-2010) Konsula Generalnego w Nowym Yorku Krzysztofa Kasprzyka była pod wieloma względami wyjątkowa, a szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki. Za tamtej kadencji konsulat stawał się na przemian, miejscem rożnego rodzaju wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Klub jako organizacja wielokrotnie korzystała z tej Jego życzliwości. Z okazji 10 rocznicy powstania Klubu Fotografika konsulat praktycznie przez 10 wieczorów należał do nas. Swoje prezentacje mieli wtedy znakomici fotografowie: Ewa Rubinstein, Krystyna Łuczywek z Polski, Ryszard Horowitz, Rock Sammon USA, Andrzej Baranowski oraz nasi także wspaniali fotografowie i założyciele Klubu: Zosia Zeleska-Bobrowski, Jerzy Koss i Wojtek Kubik. Również przez te 10 dni trwał Salon Fotograficzny w którym swoje prace prezentowało 51 fotografów. Za 10 lat swojej działalności Klub został uhonorowany Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złotym Medalem Gloria Artis odznaczony został Honorowy Przeze Klubu Ryszard Horowitz, natomiast srebrnym Honorowa Członkini Klubu Eva Rubinstein, a Jerzy Koss otrzymał medal brązowy. Zosia Zeleska-Bobrowski i Wojtek Kubik zostali odznaczeni honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Trzeba docenić to, że Konsul Krzysztof Kasprzyk osobiście dołożył starań by przyspieszyć procedurę przyznawania tego typu odznaczeń. Także wizytę w Klubie wspaniałego fotografa znanego z telewizyjnego serialu przyrodniczego „Dzika Polska” Artura Tabora zawdzięczamy Konsulowi. W tym przypadku, było nawet możliwe, żeby Artur przez tydzień mieszkał w konsulacie. Wiele wysiłku włożył także, by Artur mógł otrzymać konieczną wtedy amerykańską wizę. Trzeba docenić, że obecny Konsul Generalny Adrian Kubicki, też jest bardzo otwarty dla tego typu działalności, ale trudno oczekiwać, że będzie możliwe powtórzenie podobnych obchodów rocznicowych teraz i kiedykolwiek w przyszłości, czego jednak serdecznie życzę nowemu prezesowi Dariuszowi Kanarkowi i Zarządowi Klubu.

Wikipedia
Krzysztof Włodzimierz Kasprzyk (ur. 29 maja 1948, zm. 7 listopada 2021 w Krakowie) – polski fizyk, dziennikarz, dyplomata. Życiorys Ukończył fizykę jądrową na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971). Pełnił funkcję pracownika dydaktyczno-naukowego w Instytucie Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej (1971–1976). W 1976 przeszedł do pracy dziennikarskiej. Był m.in. sekretarzem redakcji tygodnika „Student” (1976–1978), sekretarzem redakcji dziennika „Echo Krakowa” (od 1978), pracownika redakcji miesięcznika „Zdanie” (1983), sekretarza redakcji kwartalnika „Kraków” (od 1984). W okresie „Solidarności” (1980–1981) był prezesem Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie. Wykładał dziennikarstwo w Instytucie Nauk Politycznych UJ (1984–1987). Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym czasopisma „Kurier Polonian-American” w Chicago (1987), wykładał w School of Journalism and Mass Communication Colorado University w Boulder (1988), współzałożycielem Polsko-Amerykańskiego Forum Gospodarczego w Chicago (1989–1990), reprezentantem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie na Środkowy Zachód USA (1990).
Po transformacji ustrojowej przeszedł do polskiej służby zagranicznej, m.in. pełniąc funkcję konsula ds. publicznych, kultury i nauki i współpracy z Polonią w konsulacie generalnym RP w Los Angeles (1991), konsula generalnego w Vancouver (1992–1996), dyrektora Departamentu Systemu Informacji MSZ (1998–1999), konsula generalnego w Los Angeles (1999–2003), konsula generalnego w Nowym Jorku (2005–2010). Był wykładowcą Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas.
Za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej został w 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Subskrybuj newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje związane z działalnością klubu

Contact Information

© 2023 Polish-American Photographic Club